Registration

Back

Registrační formulář

K úspěšné registraci je potřeba vyplnit kontaktní údaje a údaje týkající se Vaší sociodemografické charakteristiky, která slouží k dalšímu statistickému zpracování samotných výzkumů. Vaše e-mailová adresa a heslo, které si libovolně zvolíte, slouží k přihlášení se do systému Datamar On-line. Pro úplnou registraci je nutné opsat číslo na konci registračního formuláře. Vaše přihlašovací údaje Vám budou zaslány na zadanou e-mailovou adresu.

Vaše údaje nebudou předány třetím osobám, slouží pouze pro statistické zpracování.

*
*
Osobní údaje
*
Země
Kraj
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Část obce
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Kraj
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
Okres
*
*
*
*
*
*
Sociodemografické údaje
*
*
*
*
*
*
Přihlašovací údaje
*
*
*
Kdo nás doporučil
Doplňte
Podmínky používání Datamar On-line

Následující podmínky jsou závaznou dohodou mezi uživatelem a provozovatelem služby, a jeho odsouhlasením se obě strany zavazují tato stanovené podmínky dodržovat. V případě jejich porušení ze strany uživatele může provozovatel služby Datamar On-line uplatnit níže uvedená opatření.

Datamar On-line je službou, kterou na internetu provozuje marketingová agentura Datamar a používají ji zaregistrovaní uživatelé na internetu.

Pravidla:

1. Datamar On-line umožňuje zaregistrovaným uživatelům vyjádřit svůj názor ve výzkumech, které organizuje agentura Datamar (provozovatel).

2. Uživatel si v rámci Datamar On-line vytvoří po vyplnění registračního formuláře a potvrzením souhlasu s podmínkami služby Datamar On-line uživatelský účet.

3. Uživatelem Datamar On-line se může stát osoba starší 15-ti let.

4. Uživatelem Datamar On-line se může stát občan mající trvalý pobyt v České nebo Slovenské republice.

5. Členem Datamar On-line se nemůže stát žádný externí spolupracovník firmy Datamar (tazatel, operátor...).

Podmínky:

1. Potvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl/a do registračního formuláře jsem uvedl pravdivě a dobrovolně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlasím s jejich použitím při výběru pro zařazení do výzkumu. V případě ukončení spolupráce budou tyto údaje z databáze Datamar On-line smazány.

2. Potvrzuji, že v databázi Datamar On-line jsem provedl/a pouze jednu registraci.

3. Uživatel nemá nárok na náhradu případné škody způsobené nefunkčností nebo nedostupností služby Datamar On-line.

4. Zaregistrování se do databáze Datamar On-line je zdarma. Uživateli přísluší po úspěšném ukončení dotazníku předem stanovená peněžní odměna. Po dosáhnutí částky vyšší než 200 Kč (8 EURO) bude tato zaslána na Váš účet do 40-ti dnů.

5. Potvrzuji, že nepracuji v oboru marketingu a reklamy.

6. Provozovatel se zavazuje, že informace uvedené v registračním formuláři nezneužije a v žádném případě neposkytne třetím osobám.

7. Provozovatel výzkumu se zavazuje, že obsah výzkumů nebude poskytnut neoprávněným osobám.

8. Provozovatel se zavazuje dodržet anonymitu výzkumů a tím se zavazuje, že nedojde ke spojení dotazníku s uživatelským jménem.

9. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat z databáze uživatele, který se nepřihlásil po dobu delší než jeden rok, nebo jakýmkoli způsobem se pokusil narušit stabilitu tohoto portálu.

Please rewrite the validation code: