Podmínky spolupráce

Podmínky spolupráce:


1. Datamar On-line jsou internetové stránky, kde se mají možnost zaregistrovat ti uživatelé internetu, kteří mají zájem dlouhodobě vyjadřovat svůj názor ve výzkumech veřejného mínění s nejrůznější tématikou. Svojí účastí ve výzkumech nepřímo ovlivníte rozhodování firem a vylepšíte výrobky a služby, se kterými se setkáváte ve Vašem běžném životě.

2. Datamar On-line se může zúčastnit každý občan České a Slovenské republiky starší 15-ti let , který se zaregistruje do naší databáze On-line respondentů. Členem Datamar On-line se nemůže stát žádný externí spolupracovník firmy Datamar (tazatel, operátor) ani pracovníci z oblasti marketingu, komunikace a výzkumu trhu.

3. Pokud se chcete stát našim on-line respondentem, zaregistrujte se na našich webových stránkách http://on-line.datamar.cz/ (viz "registrace").  Po vyplnění a odeslání registračního formuláře Vám do Vaší emailové schránky přijde potvrzovací e-mail, na který musíte myší kliknout a tím potvrdit celou registraci. Bez tohoto potvrzení se nebude moci dostat do našeho systému a vyplňovat dotazníky.

4. Každý respondent se může zaregistrovat pouze jednou. Pokud budete zaregistrování vícekrát, budete ihned vyřazeni z naší databáze. V případě, že měníte svou emailovou adresu, napište tuto skutečnost (nový e-mail) na mailovou adresu: online.info@datamar.cz. Pracovníci našeho týmu Vám tento e-mail změní a budou Vás o této změně informovat.

5. Do naší On-line databáze se může zaregistrovat i více členů z jedné domácnosti. Bohužel však tolerujeme při registraci pouze jedno číslo účtu. Pokud se stane, že bude zaregistrováno více lidí s jedním číslem účtu, bude ponechán pouze jeden člen a to ten, který se zaregistroval jako první. Zároveň platí, že každý respondent musí mít své telefonní číslo, na které mu v případě potřeby zasíláme informace o výzkumu.

6. U každého nového on-line respondenta provádíme telefonickou kontrolu údajů zapsaných při registraci. Pokud touto telefonickou kontrolou neprojde (např. uvede špatné telefonní číslo, údaje neshodující se s registračním formulářem nebo nám zavěsí telefon), jsme nuceni ho z naší on-line databáze vyřadit.

7. Dotazování probíhá tak, že Vám přijde emailová zpráva s informacemi o výzkumu. V případě potřeby ještě zasíláme upozorňující sms. Dotazníky jsou přístupné vždy do data uvedeného v upozorňovacím mailu, nebo do doby než jsou naplněny kvóty (např. účast respondentů z určitého kraje). V případě velkého zájmu o konkrétní výzkum se může stát, že i během několika minut dojde k naplnění kvót. Tzn. přestože jste dostali pozvánku k výzkumu, jestliže jiní respondenti reagovali rychleji a došlo již k naplnění kvót, nemusí být výzkum pro Vás osobně již aktivní. Děkujeme za pochopení v těchto případech.

8. Na začátku téměř každého dotazníku jsou uvedeny specifické otázky (tzv. screening). Pokud těmito otázkami on-line respondent neprojde (nedostane se na konkrétní otázky týkající se již daného výzkumu), nebude mu odměna za dotazník připsána. Tyto otázky slouží k tomu, abychom mohli dotazovat právě toho respondenta, kterého pro výzkum potřebujeme.

9. Vyplňovat dotazníky musí ten člen Datamar On-line, kterému přijde informační mail o výzkumu. Neexistuje, aby za něj vyplňoval dotazníky někdo jiný (např. jiný člen domácnosti). V takových to případech se jedná o hrubé porušení pravidel při dotazování a respondent, který měl původně výzkum vyplnit bude z naší databáze vyřazen.

10. Za každou účast ve výzkumu budete finančně odměněni. Částka je odstupňovaná dle délky a náročnosti dotazníku a je vždy uvedena v mailu upozorňujícím na nový výzkum. Vyplacení částky je podmíněno správným vyplněním dotazníků (za nesprávné jsou považovány nesmyslné odpovědi, prázdná pole apod.) Daňová povinnost vyplývající z odměn za vyplněné dotazníky je zcela na členech panelu.

11. V případě, že respondent nevyplňuje dotazníky podle svého nejlepšího vědomí, vyhýbá se otázkám, nevyplňuje všechny otázky, svými odpovědmi si protiřečí, odpovídá vždy jen neurčitým způsobem nebo se vyjadřuje sprostě, vyhrazuje si společnost Datamar takto vyplněné dotazníky nezařadit do zpracování a tedy ani takto vyplněné dotazníky respondentovi proplatit. Všechny dotazníky podléhají důsledné logické a statistické kontrole. Odměny tedy může být upsána i následně, při zjištění těchto skutečností.  Zároveň bude s takovým to on-line respondentem ukončena spolupráce. Respondenta o této skutečnosti budeme informovat emailem. Společnost Datamar si také vyhrazuje vyřadit z databáze toho on-line respondenta, který za poslední rok nevyplnil žádný dotazník.

12. Po dosažení částky 200 Kč a více Vám bude odměna automaticky odeslána na Váš bankovní účet maximálně do 40 dnů.  O odeslání finanční odměny budete informováni e-mailem. Odměna je vždy počítána v české měně a převáděna dle aktuálního kurzu € pro slovenské respondenty. Odměnu zasíláme pouze na bankovní účet, jiný typ platby není možný.

13. Pokud chce stávající on-line respondent doporučit nového člena, je toto doporučení bezplatné. Pouze v případě, že potřebujeme posílit určitý kraj/skupinu, rozesíláme e-mail o placeném náboru nových on-line respondentů. V tomto případě každý, kdo doporučí nového člena (a ten se zaregistruje) bude mít tento kontakt proplacen. Měsíčně proplácíme max. 30 kontaktů.

14. V případě, že dojde ke změně osobních údajů – např. příjmení, bydliště, tel.číslo, vzdělání, číslo účtu apod., je nutné si aktualizovat svůj profil (viz Můj účet, Uživatelský profil).

15. Všechny osobní údaje zadává žadatel dobrovolně a jejich vyplněním a zařazením do evidence se žadatel stává zákonně registrovaným respondentem.

16. Pokud chcete ukončit členství v Datamar On-line, zašlete e-mail na adresu: online.info@datamar.cz. Každému respondentu, který požádá o zrušení členství, nebude vyplacena odměna, kterou má na svém on-line účtu, pokud nedosáhne výše 200 Kč. Všechny informace o respondnentovi, vyjma zákonných, budou neprodleně odstraněna.

17. Vškeré své dotazy případné problémy pište e-mailem na adresu: online.info@datamar.cz.

 

Marketingové výzkumy probíhající na Datamar On-line jsou zcela anonymní a Vámi poskytnuté údaje podléhají ochraně osobních dat v ČR podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 (EU GDPR).